2013-14 urtea

JARRAIPEN PROIEKTUAK

1.- Goi-mailako gaitasunei buruzko ikerketa bultzatzea:

Helburuak:

 1. Goi-mailako gaitasunak lantzen dituzten ikastetxeak bisitatzea: Benchmarkinga.
 2. Aurreko ikasturteetan ikertutako guztiaren bidez, ikasgela inklusiboan goi-mailako gaitasunak dituzten ikasleekin lan egiteko programa propio bat sortzea.
2.- Sormen, berrikuntza eta ekintzailetzako proiektua.

Helburuak:

 1. Aurreko urteko datu-basea (sormenari lotutakoa) osatzea.
 2. Ikasturte guztietan sormen-tekniken eta jardueren pilotajea egitea.
 3. Irakasleei etapa eta maila guztietan sormena lantzen laguntzeko on-line ikastaro bat sortzea.
 4. Irakasgai bakoitzean landu beharreko, hainbat iturritatik lortutako eta adinaren, irakasgaiaren eta lan egiten duen adimenaren arabera sailkatutako 500 sorkuntza-jarduera baino gehiago izango dituen liburutegi digital bat sortzea.

PROIEKTU BERRIAK

1.- IKTei lotutako Adimen Anizkoitzen Programa:

Helburuak:

 1. Ikasgelen programazio arruntean teknologia berriak aplikatuz adimen anizkoitzak txertatzeko prozesua aztertzeko ikerketa-azterlan bat egitea, ikasi eta irakasteko metodoen hobekuntza eta ikasleen hezkuntza pertsonalizatua sustatzeko.
2.- Bizitzarako hezkuntza: gurasoak eta ikasleak

Helburuak:

 1. Tutoreentzat eta ikasleentzat ikaskuntza emozionalera bideratutako unitate didaktikoak sortzea, DBH osoko jardun-plan baten bitartez eta prestakuntza tutoretza-mailan sistematizatuz.
 2. Familientzako unitate didaktikoak sortzea, gaiak bateratzeko eta era globalagoan landu ahal izateko. Prestakuntza hori Guraso Eskolaren bitartez emango da.
3.- Nazioartekotze-proiektua:

Helburuak:

 1. Innobasqueren babesarekin, piramidearen oinarrian nazioartekotzeko prozesu bat hastea.
 2. Pedagogiaren eremuko egoera aztertzeko zenbait bidaia egitea, eta batez ere Uruguain jardutea.
 3. Global Training programaren bidez, Eusko Jaurlaritzari bekadun bat eskatzea.